การชำระเงิน

ใช้ประกัน
โรงพยาบาลของร่วมกับประกันดั่งต่อไปนี้
  • ประกันอุบัติเหตุต่างประเทศ*1
  • บัตรเครดิตที่รวมกับประกัน *2
  • ประกันสุขภาพ (ประกันสังคมไม่ได้เข้าร่วม)
  • ประกันสังคมของประเทศญี่ปุ่น (ประกันสุขภาพ)*3

<หมายเหตุ>

*1. สามารถเบิกเงินสดได้ ยกเว้นประกันอุบัติเหตุในต่างประเทศบางส่วน

*2. ติดต่อเจ้าหน้าเพื่อตรวจสอบ การใช้ประกันบนบัตรเครดิต และการบริการ ความพร้อมของการใช้ บัตรประกันเครดิต เนื่องจากใช้ใช้เวลาพอสมควร

*3. แบบฟอร์ม นั้นเราดำเนินการให้ฟรี

ชำระโดยบัตรเครดิต
หน่วยงานรับบัตรเครดิตตามด้านล่างต่อไปนี้
  • VISA
  • MASTER
  • JCB
  • UNION PAY(บัตร ยูเนี่ยนเพย)
  • บัตรเดบิตการ์ด (กสิกรไทย)
ชำระเงินสด
ชำระเป็นเงินบาท

(หมายเหตุ ทางหน่วยงานเราไม่รับ แลกเงิน เยน )