MENU
 • สุดยอด
 • เกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้ expand_more
  • ประธานกล่าวสุนทรพจน์
  • อุปกรณ์ภายในบริษัท
  • เวลาทําการของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง
 • วิธีการรับการรักษา expand_more
  • การใช้ประกันภัย
  • เกี่ยวกับการชําระเงิน
  • คําถามที่พบบ่อย
 • รายการประกาศ
 • นัดหมาย
 • การเข้าถึง
 • phone +66(0)2-107-1039
  9:00 น. ~ 20:00 น. (วันธรรมดา) / 9:00 น. ~ 18:00 น. (ขอพรในวันดิน)
 • Language...
 • Language...

รายการคอลัมน์

COLUMN

เข้าถึง

Access

ที่อยู่:139, RQ49 Mall 4th Floor, Unit 541,
Soi Sukhumvit 49(Klang),
Klongton-Nua, Wattana,
Bangkok 10110