ตัวแทนผู้บริหาร: มิซูทานิ ยูกิ

สวัสดีครับ ผม ยูกิ มิซูทานิ กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท DYM(http://dym.asia/) และเป็นผู้บริหารของ บริษัท ดีวายเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเคียวริน คณะแพทยศาสตร์ และได้รับใบรับอนุญาตทางการแพทย์ บริษัท ดีวายเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ที่ประเทศไทยนั้นได้เปิดดำเนินการมา สองปี และ ได้ร่วมกิจการกับ ครอบครัวแพทย์ชาวไทย

ให้เต็มรูปแบบ ระดับการรักษาพยาบาลให้สมบูรณ์จะไม่เปลี่ยนแปลงในประเทศญี่ปุ่น

経歴

1980ปี

1998ปี

2003ปี

2007ปี

2007ปี

เกิดที่โตเกียว

จบการศึกษาระดับมัธยม จาก โรงเรียน มูซาชิ

ได้ก่อตั้ง บริษัท ดีวายเอ็ม

จบมหาวิทยาลัย เคียวริน คณะแพทยศาสตร์ (มีใบอนุญาตการเปิดกิจการแพท์)

เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ดีวายเอ็ม จำกัด อย่างเป็นทางการ