การให้บริการของเรา

内科・小児科
 • มีแผนกอายุรกรรม และ แผนกกุมารเวชให้ผู้ป่วยนอก
 • การตรวจสุขภาพต่างๆ
  ให้บริการการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์สำหรับใช้ในการประกอบการยื่นเอกสารใบอนุญาตทำงาน
 • การฉีดวัคซีน
  ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้รับบริการ ดังนี้

  วัคซีนในเด็กที่กำหนดในแต่ละช่วงอายุตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น

  วัคซีนในผู้ใหญ่
  ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น ไวรัสตับอักเสบ บาดทะยัก และพิษสุนัขบ้า

 • จัดทำใบรับรองแพทย์
  จัดทำใบรับรองแพทย์ต่างๆเช่น ใช้ในการสอบ หรือ การศึกษาต่อ , ใช้สำหรับประกันชีวิต
 • อื่น ๆ
  หากจำเป็น ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ทางเราสามารถให้คำแนะนำหมอเฉพาะทาง ที่ไทย หรือ หน่วยงานทางการแพทย์ ในประเทศญี่ปุ่นได้

ลักษณะเด่นของคลินิก

  • บริหารจัดการโดยแพทย์ชาวญี่ปุ่นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ในประเทศไทย
  • ตั้งแต่ช่องรับคนไข้ถึงได้รับยาสามารถติดต่อใช้ภาษาญี่ปุ่นได้
  • สามารถใช้ประกันสังคมของประเทศญี่ปุ่นได้ คนไข้ ไม่ต้องเตรียมเอกสาร
  • ทางเราได้สั่งยาที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น และใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของญี่ปุ่น
  • ใช้เวลาสั้นๆ และอธิบายทุกขั้นตอนในการรักษา
  • การฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพเพื่อออกใบอนุญาตทำงานนั้นราคาถูกกว่าปกติ
  • เมื่อท่านมาคลินิก ทางเราสามารถให้บริการ รับส่ง ถึงบ้านของท่านได้
  • กรณีที่ป่วยรุนแรง ทางเราสามารถแนะนำสถาบันทางการแพทย์ ให้ท่านได้ ทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น
  • สถาบันทางการแพทย์ของประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นเครือข่ายที่มั่นคง ท่านกลับประเทศได้อย่างสบายใจ