การจอง

●จองทางโทรศัพท์

※การจองในภายในวันนั้น รบกวนโทรศัพท์มา

●จองจากเว็บ

การทำการจอง ด้วย แอพลิเคชั่น Line และ Email จะรับการจองจนถึง 17.30 ของก่อนวันที่ต้องการจอง โปรดทราบ การจองจะไม่สมบูรณ์จนกว่าคุณจะได้รับคำตอบเพื่อยืนยันการจอง

สำหรัับการนัดผ่านโทรศัพท์ ติดต่อเราได้ทั้ง สาขาทองหล่อ และ สาขา 33/1