ขั้นตอนการให้บริการ

แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน การรักษา ใน กรณีผู้ป่วยใหม่、ผู้ป่วยเก่า และการไปรักษาทางบ้าน

สำหรับผู้ป่วยใหม่

1.กรอกแบบสอบถามที่แผนกต้อนรับ

เอกสารที่ต้องยื่นให้แผนกต้อนรับ

  • หนังสือเดินทาง
  • สำหรับคนที่ใช้ประกัน ให้ ยื่นใบประกัน

จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งไปยังบริษัทประกัน

ประกันที่สามารถเบิกได้ทันที

2.การวินิจฉัย

ทำการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ และหากมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจเลือดเพิ่มเติม หรือให้การรักษาโดยน้ำเกลือ ทางคลินิกก็สามารถให้การรักษาได้

3.ใบสั่งยา

ใบสั่งยานั้นสั่งจ่ายเหมือนหน่วยงานโรงพยาบาลทั่วไป ส่วนการอธิบายยานั้น จะมีล่าม หรือ พนักงานต้อนรับอธิบายให้

4. การคิดค่าบริการ

สามารถชำระเงินโดยวิธีดังต่อไปนี้

  • เงินสด
  • เครดิตการ์ด

(กรณีสำหรับผู้ทีเบิกประกัน *หรือกรณีที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายนั้นไม่จำเป็น)

ดูรายละเอียดวิธี ชำระเงิน

กรณีต้องการใบเสร็จออกในนามบริษัท หรือ กรณีต้องการใบรับรองแพทย์ กรุณาแจ้งให้เราทราบ

ผู้ที่มีประวัติอยู่แล้ว

1.ติดต่อประชาสัมพันธ์

ยื่นเอกสารตามรายการด้านล่างต่อไปนี้

  • หนังสือเดินทาง
  • กรณีเบิกประกัน กรุณายื่น บัตรประกัน

หลังจากนั้น จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม เกี่ยวกับประวัติผู้ป่วยเพื่อส่งไปบริษัทประกัน

ประกันที่สามารถเบิกได้

ในส่วนสำหรับการใช้ประกันอุบัติเหตุ ต่างประเทศนั้นกรุณานำเอกสารมาแสดง『มีตราประทับออกนอก ประเทศญี่ปุ่นล่าสุด』
เพื่อความแน่ใจสำหรับคนไข้ที่มีประวัติแล้ว รบกวนทำเอกสารเดินทางมาด้วยทุกครั้ง

2.การวินิจฉัย

ทำการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ และหากมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจเลือดเพิ่มเติม หรือให้การรักษาโดยน้ำเกลือ ทางคลินิกก็สามารถให้การรักษาได้

3.การคิดค่าบริการ

วิธีการชำระ

  • เงินสด
  • เครดิตการ์ด

(กรณีสำหรับผู้ทีเบิกประกัน *หรือกรณีที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายนั้นไม่จำเป็น)

ดูรายละเอียดวิธี ชำระเงิน

กรณีต้องการใบเสร็จออกในนามบริษัท หรือ กรณีต้องการใบรับรองแพทย์ กรุณาแจ้งให้เราทราบ