• การใช้ประกันอุบัติเหตุต่างประเทศ

  หน่วยงานของเรามีข้อยกเว้นประกันอุบัติเหตุบางอย่างในต่างประเทศ ท่านสามารถเบิกจ่ายได้ หากท่านต้องการที่จะ เบิกนั้น กรุณาตรวจสอบล่วงหน้าก่อน

   • ประกันต่างประเทศที่สามารถเบิกได้

    ・ โตเกียวมารีนประกันภัย

    ・ บริษัท Sompo Japan Nipponkoa

    ・ ประกัน เอไอยู

    ・ บริษัท Aioi Nissay Dowa Insurance

    ・ บริษัท ประกัน HS

    ・ ประกัน อัคคีภัยJ I Accident & Fire [ต่างประเทศเท่านั้น]

    *บริษัท Sompo Japan Nipponkoa บริษัท Aioi Nissay Dowa Insurance บริษัท ประกัน HS ประกันทั้ง3 บริษัทนี้ ให้ร่วมมือโดยผ่านตัวแทน และจะขอความร่วมมือคนไข้เช่นเดียวกัน

   • การใช้ประกันอุบัติเหตุต่างประเทศ (รวมกับบัตรเครดิต)

    ประกันที่รวมกับบัตรเครดิต มี2 ประเภทดังนี้

    – หักอัตโนมัติ…สามารถใช้ประกันอุบัติเหตุต่างประเทศได้ มีเวลาในช่วงใน90วัน

    – การใช้อื่นๆ….กรณีซื้อเที่ยวบินโดยใช้บัตรเครดิตที่ร่วมเครือข่ายนั้น สามารถใช้ประกันต่างประเทศได้

    *นอกจากนี้ ประกันที่ร่วมกับเครดิตนั้นมีมากต้องตรวจสอบก่อนการใช้บริการ บางท่านอาจจะใช้เวลามากถึงครึ่งชั่วโมง โดยทั่วไปเพื่อความรวดเร็วนั้นกรุณาสำรองจ่ายไปก่อน

 • การใช้การประกันสุขภาพ

  ในประเทศไทยนั้นได้มีการขายประกันที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นอยู่มากมาย อย่างไรก็ตาม ประกันสุขภาพ ยังไม่ครอบคลุมถึง [การรักษาคนไข้ตามบ้าน] สามารถใช้ได้แค่ต่างประเทศเท่านั้น เนื่องจากเงื่อนไขการใช้นั้น จะแตกต่างกันออกไป เมื่อท่านต้องการใช้รบกวนติดต่อมาที่คลินิกของเรา

  • ประกันสุขภาพที่สามารถเบิกจ่ายได้

   OCEAN LIFE INSURANCE CO., LTD.

   Bangkok Life Insurance