การฉีดวัคซีน

 • ชื่อวัคซีนและค่าใช้จ่าย

  วัคซีน ชื่อวัคซีน บริษัทยาที่ผลิต จำนวนที่จำเป็น ระยะเวลาที่คุ้มกัน
  ไวรัสตับอักเสบเอ Havrix Glaxo Smithkline 2ครั้ง 20ปี
  ไวรัสตับอักเสบบี Engerix B GlaxoSmithKline 3ครั้ง 15-20ปี
  ไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี Twinrix GlaxoSmithKline 3ครั้ง 15-20ปี
  บาดทะยัก Tetanus Toxoid Biofarma 3ครั้ง 10ปี
  ไข้หวัดใหญ่ FLUARIX GlaxoSmithKline 1ครั้ง 1ปี
  โรคพิษสุนัขบ้า(ก่อนสัมผัส สัตว์) Verorab Sanofi Pasteur 3ครั้ง 3ปี
  โรคพิษสุนัขบ้า(หลังสัมผัส สัตว์) 5ครั้ง
 • ตารางการฉีดวัคซีน

  วัคซีน เดือนแรก เดือนที่6 เดือนที่7 จำนวนครั้งที่จำเป็น จำนวนครั้งที่จำเป็น/th>
  ครั้งแรก ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 14 ครั้งที่ 28
  ไวรัสตับอักเสบเอ 2ครั้ง 20ปี
  ไวรัสตับอักเสบบี 3ครั้ง 15-20ปี
  ไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี 3ครั้ง 15-20ปี
  บาดทะยัก 3ครั้ง 10ปี
  ไข้หวัดใหญ่ 1ครั้ง 1ปี
  โรคพิษสุนัขบ้า 3ครั้ง 3ปี

  คนที่เคยฉีดวัคซีนที่ญี่ปุ่นมาแล้ว เราสามารถฉีดวัคซีน (ครั้งที่2 หรือ 3 )ให้ได้

 • สิ่งที่ต้องนำมา /h3>

  • ①สมุดรับรองการฉีดวัคซีน (เล่มเหลือง)
  • ②สมุดสุขภาพประจำตัวแม่และเด็ก (กรณีเด็ก )

  <สมุดสุขภาพประจำตัวแม่และเด็ก (กรณีเด็ก )>

  イエローカードの例