การจอง

●จองทางโทรศัพท์

※การจองในภายในวันนั้น รบกวนโทรศัพท์มา

●จองจากเว็บ

ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ที่จำเป็น และกรุณาส่ง
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลจากจอง เมื่อ คลินิก เห็น ข้อมูลจากจอง ทางคลินิก จะติดต่อกลับไป
โปรดทราบ
* กรณี ผู้ป่วยจองเวลา ซ้อนกัน เราจะแนะนำเวลาอื่นที่ ท่านสะดวก

ขั้นตอนที่ 3 หากมีปัญหาในการจอง วันและ เวลา กรุณาส่งอีเมล์แจ้ง และรอการยืนยัน สามารถจองได้เช่นกัน

ประวัติผู้ป่วย(จำเป็น)

ชื่อ(จำเป็น)

กรุณากรอก เป็น คาตากะนะ เช่น นางสาวจตุพร วิระสิน

วันเดือนปีเกิด(จำเป็น)

/ / (yyyy/mm/dd)

เบอร์โทรศัพท์(จำเป็น)

ตัวอย่าง. 021071039

อีเมล์(จำเป็น)

ตัวอย่าง. 123@dyminternational.com

วิธีติดต่อ

You can choose both.

เนื้อหาการจอง(Required)

*สามารถเลือกได้ตั้งแต่ สองข้อขึ้นไป

หมายเหตุ

กรุณากรอก อาการอย่างละเอียด และวันที่เริ่มมีอาการ นอกจากนี้ ท่านใดที่แพ้ยา กรุณาแจ้งให้ทราบ