บริหารโดย บริษัทแม่

ชื่อบริษัท

บริษัท ดีวายเอ็ม จำกัด (ภาษาอังกฤษ : DYM co.,ltd)

วันก่อตั้ง

วันที่ 22 สิงหาคม 2003

URL

http://dym.asia/

เงินทุน

ห้าพันล้าน เยน

ตำแหน่ง

ประธาน : มิซูทานิ ยูกิ

านิ ยูกิ ผู้อำนวยการ : โอะคิโนะชิโระ มาซาฮิโร

ร ผู้อำนวยการ:โมริเบะ โคอุคิ

ร ผู้อำนวยการ:โมริเบะ โคอุคิ

ผู้สอบบัญชี:มะสึมุโระ เทะสึโอะ

ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

จำนวนพนักงาน

สำนักงานใหญ่219บริษัทใน เครือ 278(2015年4月30日現在)

ยอดขาย

ไตรมาส ที่ 13 ยอดขาย (ปีนี้)72.8 ร้อยล้าน

ไตรมาส ที่ 12ยอดขาย(ครึ่งปีก่อน) 44.2ร้อยล้านเยน

ไตรมาส ที่ 11ยอดขาย 31.0ร้อยล้านเยน

ไตรมาส ที่ 10ยอดขาย 22.2ร้อยล้านเยน

ไตรมาส ที่ 9 ยอดขาย 17.7ร้อยล้านเยน

สถานที่

[สำนักงานใหญ่]

Shinagawa-ku, Tokyo Nishigotanda 2-28-5 อาคาร Okura 2 ชั้น 4

โทร 03-5745-0200 (ตัวแทน)

[ห้องสัมมนา]

Shinagawa-ku, Tokyo Nishigotanda 2-27-3-PLACE Gotanda ชั้น 8

[สำนักงานโอซาก้า]

โอซาก้าชิ, โอซาก้า, Kita-ku, Ofuka cho 4-20 ด้านหน้าแกรนด์โอซาก้าทาวเวอร์ ชั้น 16

โทร 06-6372-1015

บริษัท ในเครือ

[DYM ประเทศไทย (บริษัทประเทศ ไทย)](タイ法人)

44 / 7-8 ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 13) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110

โทร +66 (0) 2-712-5482

โทรสาร +66 (0) 2-712-5483

http://dym.co.th/

[DYM GLOBAL] (บริษัท สิงคโปร์

0 Anson Road # 14-06, International Plaza, สิงคโปร์ 079903

[DYM อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก]

44 / 7-8 ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 13) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110

โทร +66 (0) 2-107-1039

http://dymclinic.com/

【上海迪?美健康管理咨询有限公司 】 (บริษัท เซียงไฮ้)

4801A อาคารสำนักงาน 2 โรงแรมพลาซ่า 66 ฮั่งปอดพลาซ่า 1266 เวสต์น่านจิงถนนเซี่ยงไฮ้ 200040

http://www.dymmedical.cn/

ใบอนุญาตการลงทะเบียน

แรงงานทั่วไป 13-305247

อาชีพที่เรียกชำระแล้ว 13 ยู -304 089

ผู้ถือหุ้น

มิซูทานิ ยูกิ(79.15%)

บริษัท อินเตอร์สเปช จำกัด (11.02%)

อื่นๆ(9.83%)

ที่ปรึกษาทั่วไป

บริษัทกฎหมาย Foresight

บริษัทกฎหมาย สึชิโยดพ

ธนาคารที่ใช้บริการ

ธนาคาร ริโซนะ สาขา เมะกุโระ

ธนาคาร มิซูโฮ สาขา มารุโนะอุชิ