ตรวจสุขภาพสำหรับนิติบุคคล

ทางเราให้บริการตรวจสุขภาพโดยรถ

สำหรับ หน่วยงานของเรา ดำเนินงานการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บริษัทญี่ปุ่น

ให้บริการตรวจสุขภาพโดยใช้รถเอ็กซ์เรย์สำหรับ สำนักงาน หรือโรงงาน ของท่าน

● สอบถามอาการเพื่อวินิจฉัยโรค

● ตรวจเลือด (เจาะเลือด)

● ตรวจปัสสาวะ

● ตรวจอุจจาระ (*จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างอุจจาระก่อน)

● เอ็กซ์เรย์

● การตรวจ อัลตราซาวด์

● การตรวจมะเร็งปากมดลูก

~ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กันนะ?~

ขึ้นอยู่กับจำนวนการตรวจ และเนื่องจาก มีการอดอาหารมาก่อน ทางเราจะดำเนินการให้เสร็จก่อนทานพักอาหารกลางวัน

อัตราค่าบริการ

โปรแกรมตรวจพื้นฐษน

รายการตรวจนี้ ไปราคาตรวจทั่วไป สามารถเพิ่มรายการที่ต้องการตรวจได้

(*นอกจากนี้ยังมีรายการให้ท่านเลือกได้หลากหลาย)

ผลงานที่ผ่านมา

ตรวจสุขภาพสำหรับนิติบุคคล

ทางเราให้บริการตรวจสุขภาพโดยรถ

สำหรับ หน่วยงานของเรา ดำเนินงานการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บริษัทญี่ปุ่น

ให้บริการตรวจสุขภาพโดยใช้รถเอ็กซ์เรย์สำหรับ สำนักงาน หรือโรงงาน ของท่าน

● สอบถามอาการเพื่อวินิจฉัยโรค

● ตรวจเลือด (เจาะเลือด)

● ตรวจปัสสาวะ

● ตรวจอุจจาระ (*จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างอุจจาระก่อน)

● เอ็กซ์เรย์

● การตรวจ อัลตราซาวด์

● การตรวจมะเร็งปากมดลูก

~ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กันนะ?~

ขึ้นอยู่กับจำนวนการตรวจ และเนื่องจาก มีการอดอาหารมาก่อน ทางเราจะดำเนินการให้เสร็จก่อนทานพักอาหารกลางวัน

อัตราค่าบริการ

โปรแกรมตรวจพื้นฐษน

รายการตรวจนี้ ไปราคาตรวจทั่วไป สามารถเพิ่มรายการที่ต้องการตรวจได้

(*นอกจากนี้ยังมีรายการให้ท่านเลือกได้หลากหลาย)

ผลงานที่ผ่านมา

ตรวจสุขภาพสำหรับนิติบุคคล

ทางเราให้บริการตรวจสุขภาพโดยรถ

สำหรับ หน่วยงานของเรา ดำเนินงานการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บริษัทญี่ปุ่น

ให้บริการตรวจสุขภาพโดยใช้รถเอ็กซ์เรย์สำหรับ สำนักงาน หรือโรงงาน ของท่าน

● สอบถามอาการเพื่อวินิจฉัยโรค

● ตรวจเลือด (เจาะเลือด)

● ตรวจปัสสาวะ

● ตรวจอุจจาระ (*จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างอุจจาระก่อน)

● เอ็กซ์เรย์

● การตรวจ อัลตราซาวด์

● การตรวจมะเร็งปากมดลูก

~ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กันนะ?~

ขึ้นอยู่กับจำนวนการตรวจ และเนื่องจาก มีการอดอาหารมาก่อน ทางเราจะดำเนินการให้เสร็จก่อนทานพักอาหารกลางวัน

อัตราค่าบริการ

โปรแกรมตรวจพื้นฐษน

รายการตรวจนี้ ไปราคาตรวจทั่วไป สามารถเพิ่มรายการที่ต้องการตรวจได้

(*นอกจากนี้ยังมีรายการให้ท่านเลือกได้หลากหลาย)

ผลงานที่ผ่านมา

ตรวจสุขภาพสำหรับนิติบุคคล

ทางเราให้บริการตรวจสุขภาพโดยรถ

สำหรับ หน่วยงานของเรา ดำเนินงานการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บริษัทญี่ปุ่น

ให้บริการตรวจสุขภาพโดยใช้รถเอ็กซ์เรย์สำหรับ สำนักงาน หรือโรงงาน ของท่าน

● สอบถามอาการเพื่อวินิจฉัยโรค

● ตรวจเลือด (เจาะเลือด)

● ตรวจปัสสาวะ

● ตรวจอุจจาระ (*จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างอุจจาระก่อน)

● เอ็กซ์เรย์

● การตรวจ อัลตราซาวด์

● การตรวจมะเร็งปากมดลูก

~ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กันนะ?~

ขึ้นอยู่กับจำนวนการตรวจ และเนื่องจาก มีการอดอาหารมาก่อน ทางเราจะดำเนินการให้เสร็จก่อนทานพักอาหารกลางวัน

อัตราค่าบริการ

โปรแกรมตรวจพื้นฐษน

รายการตรวจนี้ ไปราคาตรวจทั่วไป สามารถเพิ่มรายการที่ต้องการตรวจได้

(*นอกจากนี้ยังมีรายการให้ท่านเลือกได้หลากหลาย)

ผลงานที่ผ่านมา

ตรวจสุขภาพสำหรับนิติบุคคล

ทางเราให้บริการตรวจสุขภาพโดยรถ

สำหรับ หน่วยงานของเรา ดำเนินงานการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บริษัทญี่ปุ่น

ให้บริการตรวจสุขภาพโดยใช้รถเอ็กซ์เรย์สำหรับ สำนักงาน หรือโรงงาน ของท่าน

● สอบถามอาการเพื่อวินิจฉัยโรค

● ตรวจเลือด (เจาะเลือด)

● ตรวจปัสสาวะ

● ตรวจอุจจาระ (*จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างอุจจาระก่อน)

● เอ็กซ์เรย์

● การตรวจ อัลตราซาวด์

● การตรวจมะเร็งปากมดลูก

~ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กันนะ?~

ขึ้นอยู่กับจำนวนการตรวจ และเนื่องจาก มีการอดอาหารมาก่อน ทางเราจะดำเนินการให้เสร็จก่อนทานพักอาหารกลางวัน

อัตราค่าบริการ

โปรแกรมตรวจพื้นฐษน

รายการตรวจนี้ ไปราคาตรวจทั่วไป สามารถเพิ่มรายการที่ต้องการตรวจได้

(*นอกจากนี้ยังมีรายการให้ท่านเลือกได้หลากหลาย)

ผลงานที่ผ่านมา

ตรวจสุขภาพสำหรับนิติบุคคล

ทางเราให้บริการตรวจสุขภาพโดยรถ

สำหรับ หน่วยงานของเรา ดำเนินงานการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บริษัทญี่ปุ่น

ให้บริการตรวจสุขภาพโดยใช้รถเอ็กซ์เรย์สำหรับ สำนักงาน หรือโรงงาน ของท่าน

● สอบถามอาการเพื่อวินิจฉัยโรค

● ตรวจเลือด (เจาะเลือด)

● ตรวจปัสสาวะ

● ตรวจอุจจาระ (*จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างอุจจาระก่อน)

● เอ็กซ์เรย์

● การตรวจ อัลตราซาวด์

● การตรวจมะเร็งปากมดลูก

~ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กันนะ?~

ขึ้นอยู่กับจำนวนการตรวจ และเนื่องจาก มีการอดอาหารมาก่อน ทางเราจะดำเนินการให้เสร็จก่อนทานพักอาหารกลางวัน

อัตราค่าบริการ

โปรแกรมตรวจพื้นฐษน

รายการตรวจนี้ ไปราคาตรวจทั่วไป สามารถเพิ่มรายการที่ต้องการตรวจได้

(*นอกจากนี้ยังมีรายการให้ท่านเลือกได้หลากหลาย)

ผลงานที่ผ่านมา

ตรวจสุขภาพสำหรับนิติบุคคล

ทางเราให้บริการตรวจสุขภาพโดยรถ

สำหรับ หน่วยงานของเรา ดำเนินงานการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บริษัทญี่ปุ่น

ให้บริการตรวจสุขภาพโดยใช้รถเอ็กซ์เรย์สำหรับ สำนักงาน หรือโรงงาน ของท่าน

● สอบถามอาการเพื่อวินิจฉัยโรค

● ตรวจเลือด (เจาะเลือด)

● ตรวจปัสสาวะ

● ตรวจอุจจาระ (*จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างอุจจาระก่อน)

● เอ็กซ์เรย์

● การตรวจ อัลตราซาวด์

● การตรวจมะเร็งปากมดลูก

~ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กันนะ?~

ขึ้นอยู่กับจำนวนการตรวจ และเนื่องจาก มีการอดอาหารมาก่อน ทางเราจะดำเนินการให้เสร็จก่อนทานพักอาหารกลางวัน

อัตราค่าบริการ

โปรแกรมตรวจพื้นฐษน

รายการตรวจนี้ ไปราคาตรวจทั่วไป สามารถเพิ่มรายการที่ต้องการตรวจได้

(*นอกจากนี้ยังมีรายการให้ท่านเลือกได้หลากหลาย)

ผลงานที่ผ่านมา

ตรวจสุขภาพสำหรับนิติบุคคล

ทางเราให้บริการตรวจสุขภาพโดยรถ

สำหรับ หน่วยงานของเรา ดำเนินงานการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บริษัทญี่ปุ่น

ให้บริการตรวจสุขภาพโดยใช้รถเอ็กซ์เรย์สำหรับ สำนักงาน หรือโรงงาน ของท่าน

● สอบถามอาการเพื่อวินิจฉัยโรค

● ตรวจเลือด (เจาะเลือด)

● ตรวจปัสสาวะ

● ตรวจอุจจาระ (*จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างอุจจาระก่อน)

● เอ็กซ์เรย์

● การตรวจ อัลตราซาวด์

● การตรวจมะเร็งปากมดลูก

~ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กันนะ?~

ขึ้นอยู่กับจำนวนการตรวจ และเนื่องจาก มีการอดอาหารมาก่อน ทางเราจะดำเนินการให้เสร็จก่อนทานพักอาหารกลางวัน

อัตราค่าบริการ

โปรแกรมตรวจพื้นฐษน

รายการตรวจนี้ ไปราคาตรวจทั่วไป สามารถเพิ่มรายการที่ต้องการตรวจได้

(*นอกจากนี้ยังมีรายการให้ท่านเลือกได้หลากหลาย)

ผลงานที่ผ่านมา